Migrenin psikosomatik nedenlerinin bilgi grafikleri

protection click fraud

migrenin psikosomatikMigren, organik bir substratı olmayan patolojileri ifade eder, gelişiminde bazı uyaranlara vasküler reaksiyon büyük önem taşır. Bazıları biliniyor (tetikleyiciler), ancak bu faktörlerin çoğu modern tıp araştırmacıları için bir sır olarak kalıyor.

Bu hastalığa psikosomatik bir yaklaşıma bağlı kalarak uzmanlar, duygusal aşırı yüklenme ile ilişkili olduğunu savunuyorlar. kişilik tipi ve çevreye uyum olasılığı, yoğun bir nabız atan kafa oluşumunun nedenlerinden biri olabilir. Ağrı.

F. İskender, G. Wulf ve ark. araştırmacılar ağrı sendromuna yatkın bir kişiyi şu şekilde tanımlar:

  1. Düşük duygusal gelişim ile yüksek zeka.
  2. Anneden ayrılma ve bağımsız yaşama geçişte zorluk, ebeveynlere derin duygusal bağlılık.
  3. Mükemmeliyetçilik eğilimi olan insanlar, hırslı bir karaktere sahiptir ve rekabeti sever.
  4. Hem ailede hem de işte sorumluluk dağıtma zorluğu (her şeyi kendim yapacağım), ancak aynı zamanda kızgınlığı dile getirdi.

Bu tür bir kişiliğin zor görevlerin formülasyonu, sürekli gerginlik, yorgunluk ile birleşimi bir saldırıya neden olan olumsuz duygular (öfke-kızgınlık-endişe) karmaşasına dönüşür migren. Araştırmacılar, bir psikanaliz seansı sırasında baş ağrılarının hızla azaldığını not ediyor ve olumsuz duygularla çalışıyor.

instagram viewer

  • Pay